Työperäisten maahanmuuttajien asema on Suomessa siinä tapauksessa erittäin heikko, jos heidän työnantajakseen osuu häikäilemätön ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttäjä.

Kun nämä ihmiset avaavat Suomi-nimisen oven, ainoa suomalainen kontakti voi huonossa tapauksessa olla vain tämä työnantaja, joka asemaansa hyväksi käyttäen alistaa työntekijät pelolla ja uhkailuilla valtaansa.

Työperäiset maahanmuuttajat ovat täysin riippuvaisia työnantajastaan. Asunnot ovat  työnantajan järjestämiä, he eivät saa oikeaa tietoa työehdoista, kielikoulutusta ei järjestetä ja heitä kielletään puhumasta kenellekään ilman että työnantaja on läsnä.

Voiko otollisempaa maaperää olla törkeälle työsyrjinnälle ja ihmisoikeuksien loukkaamiselle kuin tuhansien kilometrien päästä tulevat työntekijät, joilla ei ole mitään tietoa suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöistä?

Työperäinen maahanmuutto Suomeen lisääntyy. Siksi on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimiin, jotta nämä ihmiset pääsevät heti Suomeen tultuaan yhteiskuntamme turvaverkoston sisäpuolelle. Työnantajan vastuulle heitä ei voi jättää, se tie on nähty, ainakin rakennusalalla.