SAK:n viisivuotinen valtuustokausi päättyi juuri. Sen aikana yhdeksi puhutuimmaksi aiheeksi nousi naisten heikko asema työmarkkinoilla. Työsuhteet ovat määräaikaisia, osa-aikaisia, nollatuntisopimuksillisia, naisia ajetaan vastentahtoisiksi itsensätyöllistäjiksi jne.

SAK:n tulevan kesän edustajakokouksen Askelmerkkejä tulevaisuuteen -edustajakokouksen asiakirjaluonnoksessa on pureudutte ansiokkaasti juuri näiden asioiden parantamiseen. Ei kuitenkaan riitä, että ongelmat ovat tunnistettu ja kirjattu. Tähän tehtävään tarvitaan myös paras asiantuntija toimimaan määrätietoisesti naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla. Mielestäni tässä tehtävässä parhaiten menestyisi PAM:in järjestöpäällikkö Nina Koivuniemi.

Nina Koivuniemen valinta SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi osoittaisi myös sen, että SAK on aidosti tasa-arvoinen keskusjärjestö.