Joustava työ

Turvaa ja joustavuutta -Kenen ehdoilla kehitetään?

Joustoturvalla tarkoitettiin alun perin työmarkkinamallia, jossa työnantajien ajama joustavuus ja työntekijöiden kaipaama turvallisuus ovat tasapainossa. Käsite on peräisin 1990-luvun lopulta, jolloin sillä tavoiteltiin turvaa epätyypillisissä työsuhteissa oleville. 2000-luvun alkupuoliskolla joustoturvalla alettiin tarkoittaa työntekijä- ja työnantajapuolen välisiä vaihtokauppoja. Nyt puhutaan joustavuuden tuomasta turvallisuudesta.

Joustavuus turvallista?

Euroopan ammattiliittojen tutkimuslaitoksen Etui:n mielestä joustoturva ei nykyisessä muodossaan palvele juuri ketään. Tutkimustulokset kielivät huomattavista ongelmista myös suomalaisilla työmarkkinoilla (Erkki Laukkanen, SAK). Onko meille jäänyt käteen työn tuottajan vapautta korostava ideologia? Työntekijä joutuu venymään kuin purukumi, mutta missä turva?

Työelämää pitäisi kehittää heikomman osapuolen näkökulmasta, tavoitteena kunnon työ.